Kadobon FAQ

Veelgestelde vragen over de Kadobon

Hieronder vindt u een opsomming van alle mogelijke vragen en antwoorden (FAQ’s) bij het gebruik van de kadobon specifiek opgedeeld voor de de schenker van de kadobon, de houder en de handelaar of ondernemer.

Vindt u geen antwoord op uw vraag kunt u contact opnemen met de dienst lokale economie, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , tel. 052 47 55 35.

Veel gestelde vragen:

De schenker
De houder
De handelaar of ondernemer

Antwoorden

Schenker
 • Waar kan ik kadobons aankopen ?
  • De kadobons kunt u aankopen in volgende verdeelpunten :
   • JDC Electronics, Biezestraat 22, Hamme
   • Moese Drankencentrale/Prik&Tik, Sint-Martensommegangstraat 41
   • Spar, Geemstraat 31, Hamme
   • Lingerie Iris, Kerkstraat 25/3 Hamme 
   • Huis Van Hove, Marktplein 15, Hamme
   • Firma Van der Stockt, Zogge
   • VVV-dienst Toerisme, gemeentehuis, Marktplein 1 (tijdens de openingsuren)
   • Huis Van Puyvelde-De Wilde, Drapstraat 25 a, Hamme
 • Voor welk bedrag kan ik kadobons aankopen ?
  • Het bedrag aan kadobons dat u kunt aankopen is onbeperkt (voor zover de voorraad van het verdeelpunt dit toelaat) en is verkrijgbaar in kadobons van 5, 10 of 25 euro.
 • Dien ik kosten te betalen bij aankoop van een kadobon ?
  • U dient geen enkele kost te betalen!
  • De verdeelpunten mogen ook geen extra kosten aanrekenen bij aanschaf van kadobonnen.
   Ook de geschenkverpakkingen zijn gratis.
 • Ben ik verplicht om de afscheurstrook in te vullen ?
  • U bent niet verplicht om de afscheurstrook in te vullen, doch door het niet invullen ervan komt u niet in aanmerking om eventueel later, bij bepaalde acties op het jaar, een geschenk te winnen. Door de afscheurstrook te deponeren neemt u automatisch en gratis deel aan bepaalde acties welke in de loop van het jaar kunnen worden georganiseerd. U kunt dan bij eenvoudige lottrekking tot één van de winnaars van de actie behoren. Aankondiging van dergelijke acties zal gebeuren via facebook en via deze website.
 • Wanneer ik bemerk dat mijn kadobon geen datum vermeldt, wat moet ik doen ?
  • U dient deze dan zo snel mogelijk in het verdeelpunt waar u de kadobon heeft aangekocht te laten afstempelen. Het verdeelpunt zal de nummer van de kadobon controleren.
 • Wat indien ik een ‘valse’ kadobons heb ontvangen ?
  • U dient dit zo snel mogelijk te signaleren aan een vertegenwoordiger van de vzw Ondernemend Hamme via e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Houder van een kadobon
 • Wat kan ik met een ontvangen kadobon doen ?
  • U kunt de ontvangen kadobon tot maximaal één jaar na de datum vermeld op de kadobon gebruiken om uw aankopen te doen in deze handelszaken.

 • Dien ik kosten te betalen bij gebruik van een kadobon ?
  • U dient geen kosten te betalen bij gebruik van deze kadobon.  
  • De handelaar mag u dan ook geen enkele kost aanrekenen !
    
 • Kan ik de kadobon omruilen in geld ?
  • De kadobon is niet inruilbaar voor geld. De kadobon is bedoeld om uw aankopen te doen
    
 • Wat dien ik te doen bij beschadiging van een kadobon ?
  • Bij beschadiging van uw kadobon kunt u deze kosteloos inruilen bij de dienst lokale economie, Marktplein 1 te Hamme.
 • Wat moet ik doen indien mijn kadobon niet aanvaard wordt in een handelszaak ?
  • De handelszaak waar u uw kadobons aanbiedt kan niet door de vzw Ondernemend Hamme worden verplicht om de kadobons aan te nemen. In dergelijk geval heeft de handelaar het recht om uw kadobons te weigeren. De handelaar moet dan wel de kadobons altijd en voor iedereen weigeren, hij mag dit bijvoorbeeld niet doen in periodes van prijsafslag (solden bijvoorbeeld) of tijdens bepaalde acties.
  • Wij raden u aan, ingeval u een kadobons wordt geweigerd, ons dit te laten weten via e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 • Wat indien ik een ‘valse’ kadobon heb ontvangen ?
  • De uitgever van de kadobons, de vzw Ondernemend Hamme, kan niet worden aansprakelijk gesteld voor terugbetaling van ‘vervalste’ kadobons.
  • Wij raden u echter wel aan om de vervalsing te signaleren aan de vzw Ondernemend Hamme via e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Handelaar/Ondernemer
 • Kan ik kadobon ‘schenken’ aan mijn personeel ?
  • Geen enkel probleem, U kunt deze kadobons in kleine hoeveelheden aankopen bij één van de verdeelpunten. Voor grote hoeveelheden kunt u uw bestelling doorgeven via e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Indien u ook een factuur wenst te ontvangen, dan kan dit enkel ook door bestelling rechtstreeks via e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 • Kan ik de kadobons welke ik ontvangen heb zelf gebruiken om elders aankopen te doen ?
  • Vermits u als ‘handelaar – ondernemer’ het eindpunt bent van de commerciële keten van de kadobons in omloop is het niet de bedoeling dat u de kadobons gaat ‘gebruiken’ als betaalmiddel voor uw eigen aankopen. U dient de ontvangen kadobons te bezorgen aan de vzw Ondernemend Hamme voor terugbetaling ervan.  
  • U dient immers ook de ontvangen kadobons af te stempelen met uw eigen stempel zodat de tegenwaarde van de afgestempelde kadobons enkel en alleen aan u kan worden terugbetaald
    
 • Hoe bemerk ik dat de kadobon niet vervalst is ?
  • De kadobon is op verschillende manieren beveiligd. Onder andere dient u zich er van te verzekeren dat de kadobon een blinddruk draagt en dat deze genummerd is en voorzien is van een onuitwisbare datumstempel.
    
 • Wat indien ik een ‘valse’ kadobon heb ontvangen ?
  • U dient zich ervan te vergewissen dat u geen ‘vervalste’ kadobons ontvangt.  
  • De uitgever van de kadobons, de vzw Ondernemend Hamme, kan niet worden aansprakelijk gesteld voor terugbetaling van ‘vervalste’ kadobons.  
  • Wij raden u echter wel aan om de vervalsing te signaleren aan de vzw Ondernemend Hamme via e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
    
 • Wat moet ik doen wanneer een klant mij wenst te betalen met kadobons ?
  • U ontvangt de kadobons(s) van de klant. Let op : het bedrag aan kadobons mag echter niet meer bedragen dan het totaalbedrag van de aangekochte goederen of diensten.  
  • U kijkt na of de kadobons geldig zijn (datum, echtheid… e.d.)  
  • U brengt het totale bedrag van de aangeboden kadobons in mindering van het door de klant te betalen bedrag, na aftrek van eventuele kortingen, inschrijving op klantenkaart. Betaling voor het saldo via andere systemen (betaal-, krediet- en/of kortingkaarten) kan geen reden zijn tot weigering van aanvaarding van de kadobons.  
  • U stempelt de ontvangen kadobons(s) onmiddellijk met de stempel van uw handelszaak af zodat deze enkel en alleen aan u kan worden terugbetaald. Dit voor uw eigen veiligheid
    
 • Moet ik kosten betalen wanneer ik een kadobon ontvang ?
  • Als handelaar zal u bij inlevering van de kadobons aan de vzw Ondernemend Hamme geen enkele kost moeten betalen. De waarde van de kadobon is gelijk aan de waarde welke u zal worden terugbetaald. Met andere woorden, een kadobon van 5 euro wordt voor 5 euro terugbetaald, een kadobon van 10 euro wordt voor 10 euro terugbetaald, enz.
 • Wat moet ik doen om de kadobon terugbetaald te krijgen van Ondernemend Hamme ?
  • U dient de ontvangen kadobon voor terugbetaling te bezorgen aan de vzw Ondernemend Hamme hetzij door :
  • Afgifte van de kadobons bij de dienst lokale economie, Marktplein 1 te 9220 Hamme na eerst het afgiftedocument zelf in tweevoud te hebben ingevuld. Dit document kunt u hier downloaden. (in tweevoud invullen aub).
   Of door aangetekende verzending van de (afgestempelde !) kadobons aan het adres van de dienst lokale economie, Marktplein 1 te 9220 Hamme vergezeld van de door u ingevulde afgiftedocumenten. Dit document kunt u hier downloaden. (in tweevoud invullen aub).
  • De tegenwaarde van de kadobons zal zo spoedig mogelijk op de door u aangeduide bankrekening worden overgeschreven
 • Hoeveel tijd heb ik om de kadobons ter terugbetaling te bezorgen aan Ondernemend Hamme ?
  • U heeft tot maximaal 6 maanden na vervaldatum van de kadobons de tijd om de terugbetaling ervan te laten gebeuren. Eens deze datum verstreken zijn de kadobons waardeloos en worden ze onder geen enkel beding nog terugbetaald.
 • Kan ik de tegenwaarde van de kadobons van Ondernemend Hamme terugbetaald krijgen in ‘cash’ ?
  • Neen, de tegenwaarde van de kadobons kan alleen maar door overschrijving op uw bankrekening gebeuren.
 • Wat moet ik doen bij verlies of diefstal van een kadobon ?
  • Vermits de kadobon naamloos is en gelijk wordt gesteld met ‘cash geld’ is deze niet vergoedbaar bij verlies of diefstal.
  • Verlies of diefstal van de ontvangen kadobons is de verantwoordelijkheid van de elke ‘houder’ van een kadobon.
 • Ik bemerk dat de tegenwaarde van de afgegeven kadobons niet correct gestort is of nog niet gestort werd. Wat moet ik doen ?
  • U dient dit binnen de 45 dagen na afgifte of verzending van de kadobons schriftelijk te melden aan de vzw Ondernemend Hamme, via e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..